De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Deze kunnen wij voor u samenstellen.

Dit doen wij gebruik makend van de SRA-samenstelfilosofie. Daarbij structureren wij onze (samenstellings)werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk? Daarbij wordt rekening gehouden met bestaande wet- en regelgeving en de in de markt in het algemeen en bij de cliënt specifiek van toepassing zijnde in- en externe factoren.

Net als bij het uitvoeren van controleopdrachten – maar dan in het klein – is de basis dat wij uw bedrijf en business als uitgangspunt nemen. Wat zijn de activiteiten? Wat is de aard van de branche? Welke specifieke aandachtspunten zijn hierbij van belang? Hoe is de administratie ingericht en op welke wijze wordt de financiële informatie aangereikt? Op al deze vragen dient de accountant dus een antwoord te krijgen, zodat hij vervolgens een analyse kan maken van de wijze waarop de samenstellingsopdracht efficiënt en effectief kan worden uitgevoerd. Daarop worden de werkzaamheden gefocust. Natuurlijk houden wij rekening met uw verwachtingen, welke we daarom vooraf met u bespreken.

De concept-jaarrekening bespreken we met u. Als verbetering mogelijk is in de bedrijsvoering of fiscaal zullen we die advisering direct met u bespreken. Ook de bijzonderheden in fiscale aangiften komen aan bod? Uiteindelijk zal de jaarrekening definitief worden uitgebracht, inclusief onze samenstellingsverklaring. Deze jaarrekening kan gebruikt worden ten behoeve van belanghebbenden, zoals de bank. Ten behoeve van de deponeringsplicht van de BV zullen wij ook publicatiestukken voorbereiden.