Advisering is eigenlijk waar het voor u als ondernemer om draait!
Natuurlijk moet uw administratie gevoerd worden,  uw jaarrekening samengesteld en eventueel gecontroleerd worden en moeten uw fiscale aangiften gedaan worden.
Maar de meerwaarde zit in het advies. U wordt gewezen op nieuwe ontwikkelingen. Dit kan voor u kans betekenen die u aangrijpt. Maar ook kan het betekenen dat aanpassing van uw organisatie of structuur nodig is, om in te spelen op die nieuwe ontwikkelingen. Veelal begint dit met fiscale- en bedrijfseconomische zaken. Maar vaak gaat het veel verder. Eigenlijk alles wat u als ondernemer raakt. Dat bespreekt u met uw vertrouwenspersoon. Waarmee u kunt sparren over de meest uiteenlopende zaken; wat u vaak niet kunt met uw medewerkers.

Louer Accountancy beschouwt deze advisering als een natuurlijk onderdeel van haar werkzaamheden. Dit doet hij veelal zelf, zeker op het gebied van bedrijfseconomie en fiscaliteit. Maar soms is het beter om er een specialist bij te halen. Louer Accountancy heeft een uitgebreid netwerk van mensen met specialismen op het gebied van bijvoorbeeld: herstructurering MKB en ook internationaal, BTW, estate planning, wealth management, kredietverzekeringen, pensioenen, andere verzekeringen, etc.
Door hun specialisme hebben deze mensen altijd de beste oplossing. En ze hoeven geen tijd te steken in het zich eigen maken van een onderwerp; ze zijn namelijk de expert daarin. Daardoor kunnen ze dat in minder tijd dan een generalist zou kunnen. Hierdoor krijgt u het beste advies tegen een redelijke prijs.