Controle uitgangspunten en regels

Ingevolge artikel 2:393 B.W. is elke vennootschap verplicht haar jaarrekening te laten controleren door een accountant. Echter, als de vennootschap klein is volgens de wet, dan is er vrijstelling voor deze wettelijke controle. Dan is overigens nog steeds wel een vrijwillige controle mogelijk. Alleen accountantsorganisaties die een vergunning van de Wet Toezicht Accountantsorganisatie (WTA) hebben verkregen, mogen de wettelijke controle van de jaarrekening uitvoeren.

De accountant controleert bij deze opdracht of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van vermogen en resultaat. En tevens of deze in overeenstemming is met wettelijke regels. Dit betekent dat de accountant zelf controles uitvoert. Maar ook dat hij gebruik maakt van de controles die al in het bedrijf zelf uitgevoerd worden. Dit laatste toetst de accountant middels een interimcontrole.

Ook de accountant zelf is gebonden aan diverse regels en hij kan een review van de AFM krijgen of hij zich aan de regels houdt en zijn dossier op orde is.

Controle Louer Accountancy

Louer Accountancy heeft de  WTA-vergunning verkregen onder nummer 13020003. Nadere informatie is te vinden op de website van de AFM. Dat betekent dat Louer Accountancy niet alleen vrijwillige controle, maar ook de wettelijke controle van de jaarrekening van middelgrote- en grote vennootschappen mag uitvoeren.

Controles voeren wij uit volgens de filosofie van SRA. Dat is een organisatie voor MKB-accountants waarbij circa 400 kantoren in Nederland zijn aangesloten en die staat voor kwaliteit. SRA heeft eigen controleplannen en werkprogramma’s gemaakt die specifiek op het MKB gericht zijn. Dus niet primair uitgaand van een organisatie met duizenden werknemers, met zeer veel interne controleslagen en zeer zware IT. Maar juist wel uitgaand van een organisatie waarbij de ondernemer centraal staat en er ook uitgegaan kan worden van het toezicht dat hij op zijn business heeft. Want door dat toezicht van de ondernemer, vaak in combinatie met zijn financiële rechterhand, kan een MKB-onderneming goed in-control zijn.

Daarbij is er de mogelijkheid dat uw controller/financieel directeur/administrateur de jaarrekening opstelt en wij deze alleen controleren. Maar veel vaker combineren wij controleren en samenstellen van de jaarrekening tegelijkertijd. En daarbij worden ook direct de fiscale aangiften voor uw gedaan.

Primair wordt dus gecontroleerd of de jaarrekening voldoet. Maar zeker zo belangrijk is dat wij tijdens de uitvoering van die controle zaken constateren die voor verbetering vatbaar kunnen zijn. Waardoor u bijvoorbeeld kosten of belasting kunt besparen. Of waar verbetering van interne rapportering en processen kan leiden tot betere beheersing van geld en risico’s. Zeker in de huidige tijd van groot belang. Dus ook bij controleopdrachten denken we mee en kijken naar oplossingen.

Last but not least, ook controle houden wij persoonlijk. Dus niet elk jaar andere onervaren mensen die bij u over de vloer komen, en waarvan u maar moet hopen dat deze alle relevante punten zien. Maar de registeraccountant zelf komt de werkzaamheden uitvoeren, vaak samen met een assistent. Hierdoor weet u zeker dat uw administratie bekeken wordt door een deskundige, die kan signaleren als er risico’s en verbeterpunten zijn.

Dus ook bij controleopdrachten staat Louer Accountancy voor: Persoonlijk, betrokken, pragmatisch, meedenken en kwaliteit.