Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft het beleidsbesluit over de eigenwoningregeling in die zin gewijzigd dat hij een goedkeuring heeft opgenomen waardoor er ook sprake kan zijn van een woning in aanbouw als de feitelijke bouwwerkzaamheden nog niet zijn begonnen. Het besluit is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

De wijziging betreft een goedkeuring inzake de kwalificatie tot een woning in aanbouw als de feitelijke bouwwerkzaamheden, zoals bijv. het heien, nog niet zijn begonnen.

De staatssecretaris keurt nu goed dat er ook sprake kan zijn van een woning in aanbouw in de zin van artikel 3.111, derde lid, van de Wet IB 2001 als er voldoende concrete stappen zijn gezet op grond waarvan naar redelijke verwachting valt aan te nemen dat de bouwkundige werkzaamheden binnen afzienbare tijd gaan beginnen.

In het geval van nieuwbouw is er sprake van een woning in aanbouw vanaf het moment van sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst als de belastingplichtige aannemelijk maakt dat die woning in aanbouw uitsluitend bestemd is om hem in het kalenderjaar van het moment van sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst of een van de drie daaropvolgende jaren als hoofdverblijf ter beschikking te staan.

Als er sprake is van een bouwkavel gaat het om een weging van de feiten en omstandigheden in het individuele geval om te bepalen vanaf welk moment er sprake is van een woning in aanbouw.