Werkgeverslasten stijgen

Euromunten

Volgens ADP zijn bedrijven dit jaar maandelijks € 21 meer kwijt aan algemene lasten voor een werknemer met een modaal salaris. Niet alleen het percentage van de werkgeversbijdrage Zvw is dit jaar gestegen van 6,65% naar 6,9%, maar ook de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en de Algemene werkloosheidspremie. Omdat de sectorpremies verschillen zijn de gevolgen per sector en per inkomen sterk. Zo blijven de werkgeverslasten voor werknemers met een modaal salaris in de bouw nagenoeg gelijk aan 2017, maar in de sector metaal en techniek stijgen de werkgeverslasten wel, evenals in de sector zorg en welzijn, de transportsector en voor overheidswerkgevers.

Tip:ADP heeft met een infographic de stijging van de werkgeverslasten per sector in beeld gebracht. Ook stelt ADP een rekentool werkgeverslasten beschikbaar.

Vragen?

Heeft u vragen over uw situatie, neem dan contact op met ons.

Wij geven u graag geheel vrijblijvend een toelichting.