Vertrekvergoeding

Een vertrekvergoeding, zoals de Gouden Handdruk formeel heet, is in 2017 extra belast als deze meer bedraagt dan € 540.000. De belasting bedraagt dan 75% en wordt van de werkgever geheven via de eindheffing.

Ook aandelenrechten

Als rechten op aandelen tot het loon horen, zijn ook deze extra belast. Dit staat los van het feit of de toekenning van de rechten iets met het ontslag te maken hebben. Deze rechten zijn ook niet te vergelijken met aandelenoptierechten, aldus de uitspraak.

Let op! Aandelenoptierechten kunnen, onder voorwaarden, van de extra heffing zijn vrijgesteld.

Vragen?

Heeft u vragen over uw situatie, neem dan contact op met ons.

Wij geven u graag geheel vrijblijvend een toelichting.