Gerechtshof Den Haag heeft in hoger beroep geoordeeld dat terecht geen bezwaarkosten zijn vergoed, aangezien uit het bezwaarschrift niet blijkt dat een belastingconsulente bij het opstellen en indienen daarvan gebruik heeft gemaakt van door een derde verleende rechtsbijstand.

Een vrouw is belastingconsulente en krijgt op 30 juni 2009 een aanmaning van de gemeente voor een aanslag. Na bezwaar worden de aanmaningskosten ad € 6 ingetrokken. Het bezwaarschrift is voorzien van het beroepsmatige stempel van de belastingconsulente. In geschil is of aan haar terecht geen kostenvergoeding voor de bezwaarfase is toegekend. Rechtbank Den Haag stelt de gemeente in het gelijk. Het bezwaar is namelijk ingediend en ondertekend door de belastingconsulente en niet door een derde. De vrouw gaat in hoger beroep.

Hof Den Haag oordeelt dat terecht geen bezwaarkosten zijn vergoed, aangezien uit het bezwaarschrift niet blijkt dat de belastingconsulente bij het opstellen en indienen daarvan gebruik heeft gemaakt van door een derde verleende rechtsbijstand. Het Besluit proceskosten bestuursrecht voorziet voorts niet in vergoeding van verletkosten ter zake van door de belastingconsulente zelf aan haar bezwaar bestede tijd, noch van in verband daarmee gemaakte administratie- en kopieerkosten, kosten van koeriersdienst en autokosten. Het beroep van de belastingconsulente is ook voor het overige ongegrond.