Wettelijk is bepaald dat bepaalde stukken, zoals een bezwaar- of beroepschrift, pas rechtskracht hebben als ze zijn ondertekend. Adviseurs maken nogal eens gebruik van een machtiging, zodat hun cliënten niet alle stukken zelf hoeven te ondertekenen. In dat geval is ook een fysieke handtekening vereist en geen digitale kopie, aldus een recente uitspraak.

In een zaak die 5 juli jl. speelde voor de rechtbank in Den Bosch, ging het om een beroepschrift inzake legeskosten. De gemachtigde van degene die de leges verschuldigd was, had een digitale handtekening meegestuurd. Wettelijk is dit onvoldoende, aangezien digitale handtekeningen met wat knip- en plakwerk eenvoudig zijn te vervalsen. De rechtbank riep daarom zowel belanghebbende als zijn gemachtigde voor het geven van nadere inlichtingen op om ter zitting te verschijnen. Hoewel men hiertoe verplicht is, verschenen beide partijen niet. Daarop werd het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Houd er dus rekening mee dat een ingediend bezwaar- of beroepschrift voorzien moet zijn van een fysieke handtekening. Zo niet, dan hoeft het bezwaar of beroep niet in behandeling te worden genomen en heeft uw cliënt de zaak bij voorbaat verloren.

Vragen?

Heeft u vragen over uw situatie, neem dan contact op met ons.

Wij geven u graag geheel vrijblijvend een toelichting.