Geen overeenstemming

De ministers konden echter geen overeenstemming bereiken over de toepasselijkheid van de herziene Detacheringsrichtlijn op de transportsector. Het is in ieder geval duidelijk geworden dat de transportsector een eigen regeling krijgt binnen de algemene Detacheringsrichtlijn.

Eigen specifieke regeling

Hoe deze regeling er inhoudelijk uit gaat zien, is vooralsnog onduidelijk. Belangenvereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) is positief over het feit dat hiermee onderkend wordt dat de transportsector, onder andere gezien het grensoverschrijdende karakter, een eigen specifieke regeling behoeft.

Voldoende duidelijkheid

TLN onderschrijft daarbij de uitganspunten van de Detacheringsrichtlijn: het tegengaan van schijnconstructies en het bevorderen van eerlijke concurrentie in de sector. TLN-voorziter Arthur van Dijk: ‘Het is volgens TLN daarbij wel van belang dat deze zogenoemde ‘lex specialis’ voor de transportsector er nu snel komt en voldoende duidelijkheid gaat verschaffen voor de leden van TLN.’

Tip: Kijk op de speciale site als u meer wilt weten over de Detacheringsrichtlijn.

Vragen?

Heeft u vragen over uw situatie, neem dan contact op met ons.

Wij geven u graag geheel vrijblijvend een toelichting.