Als u voorwerpen boven, onder of op de gemeentegrond heeft, kunt u een aanslag precariobelasting verwachten. Maar wie draait hiervoor op, de eigenaar of de huurder van een pand?

Als de gemeente precariobelasting heft, kan dit alleen op basis van een gemeentelijke verordening. Deze verordening moet onder meer bepalen wie de precariobelasting moet betalen.

Eigenaar of huurder

Onlangs kwam een zaak voor de rechter, waarbij een huurder van een pand met een luifel een aanslag precariobelasting aanvocht. Hij vond dat deze aanslag voor rekening van de verhuurder diende te komen, omdat deze de eigenaar van het pand en de luifel was.

Inhoud verordening

De verordening vermeldde dat degene die de voorwerpen op, boven of onder de gemeentegrond heeft, belastingplichtig is, dan wel ten behoeve van wie de voorwerpen aanwezig zijn. In afwijking hiervan bepaalde de verordening echter ook dat indien een vergunning was verleend, de aanvrager van de vergunning of zijn rechtsopvolger de belasting moest betalen, tenzij hij niet de voorwerpen op, onder of boven de gemeentegrond heeft.

Oordeel rechter

De rechter vond dat zowel de eigenaar als de huurder een voorwerp boven gemeentegrond hadden. In dit geval moest de aanslag echter door de eigenaar betaald worden, omdat dit de rechtsopvolger was van degene die destijds de vergunning voor de luifel gekregen had. De aanslag voor de huurder kwam daardoor te vervallen.

Tip: Check de verordening voor de precariobelasting!

Krijgt u als huurder of verhuurder van een pand een aanslag precariobelasting opgelegd, check dan eerst of u volgens de verordening wel degene bent aan wie de aanslag moet worden opgelegd. De gemeente is verplicht u over de inhoud van de verordening op dit punt te informeren. Blijkt dat u ten onrechte voor de precariobelasting bent aangeslagen, ga dan in bezwaar en zo nodig in beroep.

Vragen?

Heeft u vragen over uw situatie, neem dan contact op met ons.

Wij geven u graag geheel vrijblijvend een toelichting.