Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Nota naar aanleiding van verslag Belastingplan 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin geeft de staatssecretaris een reactie op de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamerleden. Binnenkort wordt nog een tweede nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Verder kondigt hij een concrete stap aan tot vereenvoudiging met de Fiscale vereenvoudigingswet 2015, die in de eerste helft van 2015 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.  

De staatssecretaris geeft uitleg over de bewijslastverdeling van de gebruikelijkloonregeling. Verder worden niet alle gemaakte afspraken over de gebruikelijkloonregeling per 1 januari 2015 opgezegd. Afspraken waarbij een gebruikelijk loon gelijk aan of lager dan het standaardbedrag is overeengekomen, worden niet collectief opgezegd. Ook zal de wettelijk verplichte overgangsregeling vervallen.

Het kabinet is niet van plan de hypotheekrenteaftrek verder te beperken of het geplande transitiepad te versnellen. Naar aanleiding van recente jurisprudentie van de Hoge Raad zegt de staatssecretaris dat het huidige beleid over woningen in aanbouw wordt voortgezet. Ook gaat de staatssecretaris in op de verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor de eigen woning.

Wiebes geeft in de nota ook meer duidelijkheid over de werkkostenregeling zoals die vanaf 2015 gaat geleden. BDO heeft de belangrijkste zaken op een rijtje gezet:

  • Noodzakelijkheidscriterium en voorzieningen in de woning van de werknemer. Pc’s, printers die uitsluitend in de woning van de werknemer worden gebruikt, kunnen net als een internet- en telefoonaansluiting thuis belastingvrij zijn als aan het noodzakelijkheidscriterium wordt voldaan.
  • Arbovoorzieningen niet op de werkplek. Ook deze kunnen onder voorwaarden belastingvrij worden vergoed of verstrekt.
  • Parkeren ‘bij’ de werkplek met de eigen auto. Het lijkt er op dat Wiebes hier niets aan wil doen. Heeft de werkgever geen arboverantwoordelijkheid? Dan is de parkeerplek belast.
  • Antimisbruikbepaling. Onderzocht wordt of deze moet worden aangescherpt.
  • Beloningen vrijwilligers. De beloning die vrijwilligers ontvangen telt niet mee voor de berekening van de vrije ruimte. De verstrekkingen en vergoedingen die aan vrijwilligers worden gegeven, hoeven ook niet ondergebracht te worden in de vrije ruimte. Dergelijke vergoedingen en verstrekkingen tellen wel mee om te bepalen of de maximumbedragen die aan vrijwilligers mogen toekomen (€ 150 per maand / € 1.500 per jaar) worden overschreden.

Voor wat betreft de fiets, de concerndefinitie, personeelsuitjes, etc. verandert er wat staatssecretaris Wiebes betreft niets.

Tevens geeft de staatssecretaris aan dat cassatie zal worden ingesteld tegen de uitspraak van Hof Amsterdam, dat een iPad onder de overgangsregels en de huidige werkkostenregeling geldt als een telefoon of dergelijke apparatuur.