In het Belastingplan 2015  is voorgesteld om de voorwaarde dat geen winst wordt beoogd voor de vrijstelling voor verpleging en verzorging, te laten vervallen. Inwerkingtreding hiervan is afhankelijk van inwerkingtreding van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33168).

De behandeling van dat laatste wetsvoorstel is op 9 december 2014 op verzoek van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangehouden. De minister wil eerst aan de Raad van State advies vragen over de implicaties van een door de Tweede Kamer aangenomen amendement bij artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen.