De regering wordt verzocht zich aan te sluiten bij de kopgroep van Duitsland, Frankrijk en Italië, die binnen de EU de aanpak van belastingontwijking willen versnellen. Deze kopgroep pleit voor een Europese wet om belastingontwijking tegen te gaan. De Tweede Kamer wil dat regering zich actief inspant voor deze Europese wet.

Daarnaast wordt de regering verzocht zich er op internationaal niveau voor in te spannen dat ontwikkelingslanden een gelijkwaardige positie krijgen in de besprekingen van toekomstige internationale belastingafspraken in OESO-verband. Internationale afspraken om belastingontwijking tegen te gaan zijn tot nu toe gemaakt door maximaal 44 landen, bestaande uit rijke of grote landen.