De bv neemt sinds eind 2003 als commanditair vennoot deel in een scheepvaarts-CV. In 2007 verkoopt die CV het door haar geëxploiteerde schip, via een bemiddelaar. Die brengt een provisie van € 168.750 in rekening aan de CV, 3% van de verkoopprijs. De bv ontvangt op haar beurt weer € 56.250 als provisie van de bemiddelaar. De bv had namelijk namens de vennoten de verkoop begeleid en met de bemiddelaar een overeenkomst gesloten over een verkoopprovisie. De bv stelt dat de provisie onder het tonnageregime valt. De inspecteur is echter van mening de bv optrad als makelaar/bemiddelaar en dat de provisie tot haar winst behoort.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het tonnageregime ook van toepassing is op de door de bv ontvangen provisie ter zake van de verkoop van het schip. Volgens de rechtbank is namelijk niet aannemelijk geworden dat de bv optreedt als professionele makelaar/bemiddelaar. Verder stelt de rechtbank vast dat de verkoopwerkzaamheden van de bv direct samenhangen met de exploitatie van het schip. De rechtbank wijst hierbij op de wetsgeschiedenis. Het gelijk is aan de bv.