De man heeft in verband met een ongeval een schadevergoeding ontvangen van in totaal € 150.500. Op 1 januari 2011 bedraagt het totale bank- en spaartegoed van de man en zijn echtgenote € 183.854. De man stelt dat op dit tegoed voor de vermogensrendementsheffing de aan hem toegekende schadevergoeding geheel of gedeeltelijk in mindering komt. De inspecteur is het hier niet mee eens. In geschil is de grondslag voor de vermogensrendementsheffing.

Hof Den Bosch oordeelt dat de toegekende schadevergoeding niet geheel of gedeeltelijk is vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing. De Wet IB 2001 kent een aantal vrijstellingen in box 3. De aan de man toegekende schadevergoeding valt onder geen van deze vrijstellingen. Het hoger beroep is ongegrond.