De Eerste Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2014 als hamerstuk afgedaan. Dit voorstel wijzigt verschillende belastingwetten (met inbegrip van een belastingwet die geldt in Caribisch Nederland), zowel op het gebied van directe als indirecte belastingen. Daarnaast wijzigt het wetsvoorstel enkele andere wetten op fiscaal terrein.