Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de door SEO Economisch Onderzoek verrichte evaluatie van de fiscale instrumenten rondom bedrijfsoverdracht. Het gaat om een theoretische, kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Op dit moment ziet de minister geen aanleiding de fiscale regelingen aan te passen.

Informatieasymmetrie en financiering worden als belangrijke knelpunten gezien bij de bedrijfsoverdracht. Het kabinet heeft op dit moment onvoldoende informatie over de mogelijke economische effecten en complicaties van het omzetten van de doorschuifregelingen en de BOR in een uitstel van betalingsregeling. Bij het instellen van de doorschuifregelingen is er bewust voor gekozen om de doorschuifregelingen niet open te stellen voor alle bedrijfsoverdrachten, maar alleen in de familiesfeer en werknemerssfeer.

 

Het kabinet neemt de aanbeveling van SEO over om een vooronderzoek te starten, wat dient te resulteren in een concreet plan dat voorziet in de verzameling en verwerking van de benodigde data voor een adequate analyse van de doelmatigheid en doeltreffendheid van met name de doorschuifregelingen en de BOR. De stakingsaftrek en stakingsaftrek lijfrentepremie worden nader beleidsinhoudelijk beoordeeld in het kader van het interdepartementaal onderzoek zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP).

 

Met betrekking tot de vrijstelling bedrijfsoverdracht in de familiesfeer in de overdrachtsbelasting ziet het kabinet geen reden om deze regeling te herzien.