Publicatie 26 november 2014
Jaargang 2014
Auteur Danka Stuijver

Polyfarmacie is een onafhankelijke risicofactor voor het ontwikkelen van een delier bij acuut opgenomen ouderen. Dat schrijven Christophe Hein e.a. deze week in JAMDA.

Bij ruim 400 geriatrische patiënten, opgenomen via de eerste hulp, werd de aan- of afwezigheid van een delier vastgesteld. Bijna 25 procent van deze patiënten bleek te voldoen aan de criteria voor een delier.

Patiënten die 6 of meer medicijnen per dag gebruikten bleken een ruim tweemaal verhoogd risico te lopen op het ontwikkelen van een delier binnen 72 uur na opname. Dit risico bleek onafhankelijk van het type medicijn dat de ouderen gebruikten en de onderliggende aandoeningen.

De auteurs roepen op ouderen te screenen voorafgaand aan het voorschrijven van medicijnen. Als dit stelselmatig gebeurt, met name in verzorgingshuizen, zal het aantal ziekenhuisopnames van ouderen afnemen.

Danka Stuijver

Doi: 10.1016/j.jamda.2014.08.012

Lees ook:

Gratis, geaccrediteerde nascholing: Polyfarmacie bij ouderen

Online gepubliceerd op: 26 november 2014

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?


Laatste nieuws | Achter het nieuws | Nieuwsbrief | Actuele dossiers