Belanghebbende dient begin oktober 2013 bij de Belastingdienst/Toeslagen een bezwaarschrift in tegen een terugvordering huurtoeslag 2012. Als de Belastingdienst het bezwaar afwijst, dient de man opnieuw een bezwaarschrift in waarin hij aangeeft dat hij niet, zoals de Belastingdienst stelt, een alleenstaande man is. Hij stuurt een uittreksel uit het GBA mee waaruit blijkt dat zijn vrouw op hetzelfde adres staat ingeschreven. Wanneer de beslissing op bezwaar uitblijft, dient hij in mei 2014 een klacht in bij de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman verklaart de klacht van belanghebbende over de trage besluitvorming van de fiscus gegrond wegens strijd met het vereiste van goede organisatie. De totale afwikkeling van het bezwaar van de man heeft door een storing veel te lang geduurd. De Belastingdienst/Toeslagen had op een eerder moment de financiële gevolgen van de terugvordering voor de man ongedaan moeten maken, zo overweegt de ombudsman.