Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2015 naar de Eerste Kamer gestuurd. Hierin gaat hij onder andere in op de gebruikelijkloonregeling. Alleen gebruikelijkloonafspraken worden opgezegd waarbij het loon hoger is dan € 44.000.

Het kabinet vindt dat de 75/70-fictie niet in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Deze fictie is alleen van toepassing op inhoudingsplichtigen met opgezegde afspraken. De grondslag is een voor dat jaar op grond van de vervallen afspraak berekend loon. Ophoging kan desgewenst plaatsvinden in de vorm van een eenmalige of bijzondere beloning. Het belang van de afroommethode is verder afgenomen, maar deze heeft nog steeds betekenis.

Naar aanleiding van de in het Belastingplan 2014 opgenomen regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen wordt per 1 januari 2015 het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 gewijzigd.

De verruimde vrijstelling schenkbelasting eigen woning wordt niet verlengd. Daarnaast gaat de staatssecretaris in op het inkomensbeleid, de belasting op leidingwater, de energiebelasting, de stelselherziening en het partnerbegrip in opvangsituaties.