De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft commentaar gegeven op het door de Tweede Kamer aangenomen Belastingplan 2015, inclusief de nota’s van wijziging, amendementen en moties. Het commentaar is verstuurd aan de griffier van de Vaste Commissie voor Financiën van de Eerste Kamer.