Publicatie 26 november 2014
Jaargang 2014
Auteur Simone Paauw

Praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken vinden het moeilijk om vermoedens over disfunctioneren van de huisarts aan te kaarten. Ze weten bij disfunctioneren van de huisarts minder goed hoe te handelen dan bij disfunctioneren van een collega-praktijkondersteuner.

Dat blijkt uit een vragenlijst die Nivel voorlegde aan 340 verpleegkundigen en verzorgenden van thuiszorgorganisaties en praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken. De respons was 59 procent en onder de mensen die reageerden waren 81 praktijkondersteuners in een huisartsenpraktijk.

Van de praktijkondersteuners ervaart of vermoedt ruim een kwart disfunctioneren van een collega-praktijkondersteuner of huisarts, 64 procent van hen gaf aan dat het om een collega binnen de eigen praktijk gaat. Van de thuiszorgmedewerkers heeft 11 procent ervaring met of vermoeden van disfunctioneren van een huisarts; in de meeste gevallen betreft het echter andere verzorgenden of verpleegkundigen.

Uit het onderzoek bleek verder dat praktijkondersteuners het moeilijker vinden om disfunctioneren op het gebied van bijvoorbeeld fraude, verslavingsproblemen of agressief gedrag (alle drie rond de 50 procent) aan te kaarten dan disfunctioneren op het gebied van communicatie met cliënten of andere zorgverleners (rond de 30 procent). Volgens Nivel geven praktijkondersteuners relatief vaak aan dat er wel beleid bestaat voor het omgaan met (vermoedens van) disfunctioneren, maar toch voelen ze zich minder vaak ondersteund door een protocol of handleiding dan hun collega’s uit de thuiszorg. Een mogelijke verklaring is volgens Nivel dat de bestaande protocollen meer gericht zijn op huisartsen dan op praktijkondersteuners. De onderzoekers denken dat aandacht voor open communicatie extra van belang is binnen huisartsenpraktijken, omdat de huisarts daar onderdeel is van het team en tevens leidinggevende is.

Simone Paauw

Onderzoek Nivel: Verpleegkundigen hebben behoefte aan richtlijnen voor handelen bij disfunctionerende collega

Lees ook:

Dossier disfunctioneren

Online gepubliceerd op: 26 november 2014

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie!
Ziet u geen reactieformulier? (2)


Laatste nieuws | Achter het nieuws | Nieuwsbrief | Actuele dossiers