11-12-2014 07:15 VN Vandaag

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft gehoor gegeven aan het verzoek van het Tweede Kamerlid Bashir (SP) om nader in te gaan op fiscaal...

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft gehoor gegeven aan het verzoek van het Tweede Kamerlid Bashir (SP) om nader in te gaan op fiscaal aantrekkelijke investeringen zoals die genoemd worden in een artikel op de website van NRC Q. In het desbetreffende artikel gaat het om het vervangen van asbestdaken en een (aansluitende) investering in zonnepanelen.

De staatssecretaris stelt dat voor dergelijke investeringen, onder voorwaarden, gebruik kan worden gemaakt van de VAMIL, MIA of EIA. Als belangrijkste voorwaarden kunnen genoemd worden dat de belastingplichtige ondernemer is en dat de bedrijfsmiddelen waarin wordt geïnvesteerd op de Milieulijst of de Energielijst zijn geplaatst.

Verder deelt hij mede dat de grondslag voor de VAMIL, de MIA en de EIA het investeringsbedrag is. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen eigen en vreemd vermogen.

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in. Uw e-mailadres wordt niet op onze website weergegeven.