Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft, mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën, geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Klever, Madlener en Van Dijck (allen PVV) over de fijnstofproductie door elektrische auto’s. Kamp zegt geen aanleiding te zien om de stimulering van elektrische auto’s en semi-elektrische auto’s te beëindigen.

Kamp stelt dat het aandeel fijnstofuitstoot door verbranding van brandstof tegenwoordig weliswaar nog maar een klein deel uitmaakt van de totale fijnstofuitstoot maar dat het grootste deel van de fijnstofuitstoot van auto’s veroorzaakt wordt door slijtage van banden, remmen en wegdek. Auto’s met een (gedeeltelijk) elektrische aandrijving zijn in staat om de elektromotor te gebruiken om af te remmen waardoor remenergie wordt teruggewonnen. Als gevolg daarvan is de slijtage-emissie door remmen van deze voertuigen een stuk minder dan van auto’s met een conventionele aandrijving.

Als dus gekeken wordt naar de totale uitstoot van fijnstof en niet alleen naar de uitstoot door brandstofverbranding, stoten per saldo elektrische auto’s minder fijnstof uit dan auto’s met een conventionele verbrandingsmotor. Tevens brengt hij naar voren dat het gebruik van elektrische auto’s bijdraagt aan de vermindering van de emissie van CO2.

In het kader van de Autobrief 2.0 zal het kabinet voorstellen doen voor een evenwichtige en efficiënte stimulering van zeer zuinige auto’s voor de jaren 2017 tot en met 2020.