28-11-2014 12:56 VN Vandaag

Bij een verzoek om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 of een verzoek tot wijziging van zo'n voorlopige aanslag, mag als inkomen uit...

Bij een verzoek om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 of een verzoek tot wijziging van zo’n voorlopige aanslag, mag als inkomen uit aanmerkelijk belang 22/25e deel van het genoten voordeel worden aangegeven. Deze goedkeuring geldt uitsluitend voor het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang tot en met € 250.000. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten. Het besluit is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

Gebleken is namelijk dat de eenmalige verlaging van het aanmerkelijkbelangtarief voor 2014 tot en met een belastbaar inkomen van € 250.000 niet tijdig in de aanslagsystemen van de Belastingdienst kon worden verwerkt. Dit leidt tot te hoge voorlopige aanslagen. Om dit te voorkomen is voor een praktische oplossing gekozen. Dit besluit treedt in werking op 29 november 2014. 

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in. Uw e-mailadres wordt niet op onze website weergegeven.