Laag btw-tarief voor arbeidsloon bij renovatie en herstel van woningen verlengd tot 1 juli 2015

Als u werk verricht aan bestaande woningen (ouder dan 2 jaar), dan blijft het lage btw-tarief van 6% over het arbeidsloon nog een half jaar langer gelden. Vanaf 1 juli 2015 geldt weer het tarief van 21%.

Btw-vrijstelling voor zorg ook voor winst beogende instellingen

Er geldt een btw-vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van personen in inrichtingen zonder winstoogmerk. Met ingang van 1 januari 2015 geldt deze vrijstelling ook voor inrichtingen met winstoogmerk.

Verplichting btw-uitbetaling op rekeningnummer van de ondernemer vervalt

Vanaf 1 januari 2015 vervalt de verplichting dat de Belastingdienst de btw-teruggaaf op het rekeningnummer van de ondernemer moet uitbetalen. De fiscus mag deze teruggaaf dus ook uitbetalen op een ander bankrekeningnummer, bijvoorbeeld het rekeningnummer van een gelieerde vennootschap.

Wijziging plaats van dienst bij digitale diensten en mini One Stop Shop-regeling

Vanaf 1 januari 2015 zijn digitale diensten aan particulieren belast in het land waar die particulier woont. Om te voorkomen dat de ondernemer zich in elke EU-lidstaat waar hij digitale diensten levert, moet registreren, wordt de mini One Stop Shop-regeling (MOSS) ingevoerd. Hiermee kan de ondernemer de btw over de geleverde diensten aan particulieren aangeven via één lidstaat van de EU. Meer informatie: Wijziging in digitale diensten vanaf 2015.

Veranderingen voor werkgevers

Alle veranderingen voor werkgevers zijn te vinden in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015. In de nieuwsbrief staat onder meer informatie over:
• veranderingen in de werkkostenregeling;
• veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders;
• veranderingen in de aangifte loonheffingen.

Vanaf 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Meer informatie over de werkkostenregeling is te vinden op www.belastingdienst.nl/wkr.