De topnotering verbaast Sam Hermans, directeur van het Employability Center van de Belastingdienst, ‘zeker niet’. ‘De Belastingdienst is niet alleen een grote werkgever met een aanzienlijke diversiteit aan banen, maar je krijgt er als medewerker ook snel veel verantwoordelijkheid,’ meent Hermans. Wat ook een rol speelt is dat de Belastingdienst de afgelopen tijd vele honderden mensen heeft aangenomen. Ook zou de work-life balance bij de Belastingdienst evenwichtiger zijn dan bij de advieskantoren.

Werken in de Fiscaliteit is een onderzoek waarin fiscalisten worden bevraagd over alle aspecten van hun werk. Van primaire en secundaire beloning tot arbeidsmobiliteit, van duurzame inzetbaarheid tot het gebruik van social media.

Fiscalisten maken zich door de aantrekkende conjunctuur nu duidelijk minder zorgen dan in voorgaande jaren. De top drie van grootste zorgen:

1.      bezuiniging arbeidsvoorwaarden, bevriezing salaris;

2.      voortduren economische recessie;

3.      afname vraag naar producten en diensten.

Een zorg die niet in de top drie staat, maar met 15% wel hoog scoort (positie 5) is de negatieve publiciteit rond het fiscale vak.

Vergeleken met andere sectoren wordt de laagconjunctuur in de fiscaliteit minder sterk gevoeld. Toch werd ook hier bij 28% van de organisaties gevraagd aan medewerkers om in te leveren. Dat gebeurde vooral door het afzien van de reguliere salarisverhoging (‘nullijn’).

Opvallend is dat het aantal fiscalisten dat zegt een eigen bijdrage te leveren in de financiering van opleiding, training of cursus toeneemt: 18% in 2014 tegen 14% in 2012. Vaak gaat het daarbij om een forse bijdrage: 56% van de respondenten geeft aan meer dan driekwart van de kosten zelf te hebben opgehoest.

Bij 10% van de organisaties in de fiscaliteit wordt demotie toegepast, terwijl het bij 8% van de organisaties wordt onderzocht (bij 57% van de organisaties is het niet aan de orde). Daarmee wordt demotie als instrument in het kader van employability bij fiscalisten relatief weinig toegepast: uit onderzoek blijkt dat 28% van de Nederlandse organisaties demotie toepast, en 20% de mogelijkheden onderzoekt.

Op dit moment is 16% van de fiscalisten op zoek naar ander werk. Dat is minder dan in voorgaande jaren. Fiscalisten lijken sowieso meer honkvast dan andere beroepsgroepen. Hoewel slechts 16% van de fiscalisten ander werk zoekt, zegt 32% te zijn benaderd door een headhunter.