10-12-2014 13:25 VN Vandaag

De Fiscale verzamelwet 2014 is in het Staatsblad geplaatst en treedt 1 januari 2015 in werking. Een aantal bepalingen kent terugwerkende kracht tot en met een eerder tijdstip. Verder treedt een bepaling in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Deze wet wijzigt verschillende belastingwetten, zowel op het gebied van directe als indirecte belastingen. Daarnaast wijzigt deze wet enkele andere wetten op fiscaal terrein. De wet bevat voornamelijk technische en redactionele wijzigingen.

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in. Uw e-mailadres wordt niet op onze website weergegeven.