De Fiscale Monitor brengt jaarlijks in beeld hoe burgers, ondernemers en intermediairs over de Belastingdienst denken. Gemiddeld scoort de Belastingdienst in 2014 een 6,4. Een jaar eerder was dit rapportcijfer nog een 6,6.

De Fiscale Monitor meet sinds 1994 percepties en gerapporteerd gedrag van belastingplichtigen, douaneklanten, toeslaggerechtigden en dienstverleners over het functioneren en het imago van de Belastingdienst, waardering van de dienstverlening, het aangifteproces, belastingmoraal en compliance.

Alle uitkomsten, uitgesplitst naar doelgroep, thema en trend, staan in de Fiscale Monitor 2014 op www.fiscalemonitor.nl.