Zo kunnen de bij Bezwaarportaal aangesloten adviseurs de rechten van hun cliënten in een proefprocedure direct en beargumenteerd veilig stellen en daarbij gebruik maken van de kennis die een collega heeft opgedaan. Bezwaarportaal biedt daarbij inzicht in het verdere verloop van de procedure. Daarnaast worden ook uitspraken op bezwaar gepubliceerd waarbij de Belastingdienst tegemoet komt aan het bezwaarschrift van de adviseur. Net als rechterlijke uitspraken kunnen deze uitspraken immers relevant zijn voor andere adviseurs en hun cliënten.

Aanmelding procedures: samenwerking

Bij de aanmelding van belastingprocedures bij het portaal staat samenwerking centraal. Mijnsbergen, belastingadviseur en redacteur bij Bezwaarportaal, legt uit: ‘Bezwaarportaal biedt de adviseur die zijn nek uitsteekt, en vaak onevenredig veel tijd investeert in de onderbouwing van zijn standpunten in de procedure voor zijn cliënt, de mogelijkheid exposure te genereren voor zijn of haar kantoor. Publiciteit die nieuwe cliënten kan opleveren. Samenwerking is een gezamenlijk belang. Door nieuwe procedures te melden profiteren adviseurs van elkaars inspanningen bij het voorbereiden en voeren van belastingprocedures. Deze win-win wil Bezwaarportaal faciliteren. Aangemelde procedures worden beoordeeld door een redactieraad. De procedure moet immers ook voor andere belastingplichtigen relevant zijn, en enige kans van slagen hebben.’

Doelgroep

Bezwaarportaal richt zich op professionals. Roel Mariën: ‘De adviseur is bij uitstek de man of vrouw die cliënten kan adviseren over de vraag of bezwaar aantekenen zinvol is. Bezwaarportaal voorziet de adviseur van alle informatie die daarvoor benodigd is zoals FAQ, cliëntbrieven en modelbezwaarschriften. Voor de professional die zich wil verdiepen in de procedure is achtergrondinformatie beschikbaar. Daarmee is onze doelgroep breed, van éénpitter tot Big Four. Toegankelijkheid is ook ons uitgangspunt bij de prijsstelling van het abonnement. Adviseurs bepalen vervolgens zelf wat ze met de unieke informatie doen en wat ze daarvoor in rekening brengen bij de cliënt.’

Eerlijk advies

De werkwijze van Bezwaarportaal is volgens de initiatiefnemers niet te vergelijken met stichtingen die collectieve belastingprocedures aanspannen: ‘Die scheppen soms hoge verwachtingen omtrent de kansen bij een procedure. De collectieve procedure rondom de erf- en schenkbelasting, waarvoor consumenten zich massaal aanmelden, is daarvan een bekend voorbeeld. Zo’n partij wil Bezwaarportaal uitdrukkelijk niet zijn. Bezwaarportaal richt zich op de professional die zijn cliënt een helder en eerlijk advies wil geven. Dat advies kan ook inhouden om van bezwaar af te zien omdat de financiële belangen te gering zijn of de kans op succes beperkt. Bezwaarportaal biedt de adviseur alle achtergrondinformatie om haar of zijn cliënten te adviseren en eventueel bezwaar aan te tekenen.’

Omzetbelasting

Vooral op het terrein van de omzetbelasting worden regelmatig geschillen uitgevochten waarbij de Belastingdienst en belastingadviseurs lijnrecht tegenover elkaar staan. De vele procedures over de medische vrijstelling in de Wet op de omzetbelasting zijn daarvan een bekend voorbeeld. Door de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie is dit een interessant werkterrein voor proefprocedures.

Unieke belastingprocedures

Mariën sluit af: ‘Tijdens de opstart van Bezwaarportaal zijn we in contact gekomen met enkele belastingadviseurs die hun nek durven uit te steken en hun procedure op ons portaal gaan plaatsen. Eén van hen is Wilbert Nieuwenhuizen die o.a. werkzaam is als zelfstandig btw-specialist, universitair docent aan de universiteit van Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem. Wilbert heeft interessante btw-procedures aangemeld. Eén procedure van Wilbert wordt op vrijdag 5 december a.s. gepubliceerd op Bezwaarportaal. Die procedure is relevant voor alle adviseurs met restaurants in hun cliëntenkring en zal naar verwachting leiden tot een grote stroom aan bezwaarschriften. Mijn advies aan adviseurs: meld u aan bij www.bezwaarportaal.nl en profiteer direct van deze unieke content. Maar ook: deel ingenomen standpunten met ons en genereer unieke exposure voor uw eigen kantoor.’