De FIOD heeft vandaag in een onderzoek naar mogelijke belastingfraude met pensioenvennootschappen acht doorzoekingen gedaan. De doorzoekingen vonden plaats op diverse locaties waaronder verschillende woningen en bedrijfslocaties in Amsterdam, Bennebroek, Bergen op Zoom, Bosch en Duin, Hilversum, Lelystad en Zutphen. In totaal zijn zes natuurlijke personen als verdachte aangemerkt.

Dit meldt het Openbaar Ministerie. Tijdens de doorzoekingen is de financiële administratie van de verdachten in beslag genomen. Bij de doorzoekingen waren circa 80 opsporingsambtenaren betrokken. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

‘De hoofdverdachte, een belastingadviseur, adviseerde vermoedelijk diverse cliënten – allen tevens verdachte – om liquide middelen en overige activa uit hun pensioenvennootschappen te halen om deze vennootschappen vervolgens over te dragen aan een katvanger. Over voornoemde uit de vennootschappen gehaalde activa werd geen inkomstenbelasting betaald,’ aldus het OM. ‘Daarnaast verrekende de hoofdverdachte vermoedelijk onderlinge vorderingen en schulden van een aantal van zijn eigen vennootschappen en vermeldde vervolgens het daarmee als aandeelhouder genoten voordeel opzettelijk niet in zijn aangifte inkomstenbelasting. Bovendien zou verdachte de aandelen in één van zijn vennootschappen hebben overgedragen aan een katvanger. Deze katvanger deed vervolgens opzettelijk geen aangifte vennootschapsbelasting ten aanzien van de, voorafgaand aan de overdracht, door deze vennootschap gegenereerde winst. De katvanger is eveneens verdachte in het onderzoek.’