09-12-2014 13:05 Accountancynieuws nr. 21

De eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 stopt met ingang van 1 januari 2015. Indien men nog van de mogelijkheid gebruik wil maken, is het zaak tijdig te schenken en het ook tijdig aan te wenden voor het doel.

De tijdelijke tegemoetkoming eindigt echt en definitief per 1 januari 2015. We doelen hier op de eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, welke schenking verband houdt met de eigen woning en die tijdelijk verruimd is. Voor de periode 1 oktober 2013 – 1 januari 2015:

• wordt de eenmalig verhoogde schenking van € 51.407 verhoogd naar maximaal € 100.000, mits deze wordt aangewend voor de eigen woning;

• vervalt tijdelijk de beperking dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind tussen 18 – 40 jaar. Gedurende deze periode mag iedereen van iedereen vrij van schenkbelasting een schenking van € 100.000 ontvangen, mits deze schenking wordt aangewend voor de eigen woning.

De schenking moet worden gebruikt voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning.