Onlangs oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat een belastingadviseur als (middellijk) bestuurder van een vennootschapsstructuur, niet heeft gehandeld vanuit het belang van de individuele belastingplichtige vennootschap, die daardoor de verschuldigde loonheffing niet meer kon betalen. Volgens de rechtbank zijn de belastingschulden van de bv niet betaald ten gevolge van aan de belastingadviseur te wijten kennelijk onbehoorlijk (mede)bestuur.

De belastingadviseur is via een persoonlijke holding middellijk aandeelhouder en tevens (mede)bestuurder van C bv. Deze bv exploiteert een belastingadviespraktijk. A bv is vanaf 1996 een dochter-bv van C bv. De bv’s zijn gehuisvest in een pand dat in privé toebehoort aan de belastingadviseur en zijn compagnon. A bv leent haar werknemers uit aan C bv. In april 2010 meldt A bv betalingsonmacht bij de ontvanger. De belastingadviseur en zijn holding leggen op 16 mei 2012 hun bestuurstaken bij C bv en A bv neer. In geschil is of de belastingadviseur terecht voor € 336.068 aansprakelijk is gesteld voor de loonheffingsschulden van A bv.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de belastingschulden van A bv niet zijn betaald ten gevolge van aan de belastingadviseur te wijten kennelijk onbehoorlijk (mede)bestuur. In de ondernemingsstructuur was A bv namelijk vrijwel geheel afhankelijk van C bv. A bv hanteerde zeer lage winstmarges op haar uurtarieven in vergelijking tot de uurtarieven die C bv doorberekende aan haar opdrachtgevers. In 2010 werden de uurtarieven van A bv ook nog eens fors verlaagd. In deze periode betaalde A bv de verschuldigde loonheffingen niet, terwijl andere crediteuren wel gewoon werden betaald. Aldus moet de belastingadviseur zich bewust zijn geweest van het risico dat de Belastingdienst hiervan de dupe zouden kunnen worden. De belastingadviseur beroept zich vergeefs op algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Aangezien de ontvanger concludeert tot vermindering van de aansprakelijkstelling tot € 311.185, is het beroep van de belastingadviseur slechts in zoverre gegrond.