Een vrouw dient in november 2013 bij de Belastingdienst/Toeslagen voor de eerste keer een aanvraag zorgtoeslag in. Omdat haar aanvraag aan een nadere controle wordt onderworpen, brengt de Belastingdienst in het geautomatiseerd systeem van Toeslagen een blokkade aan. Na afronding van deze controle wordt de blokkade niet automatisch opgeheven. Dit gebeurt pas na een telefoontje de vrouw. Vervolgens wordt de aanvraag door Toeslagen verder afgewikkeld en de toeslag uitbetaald in juni en juli 2014. De vrouw dient bij de Nationale ombudsman een klacht over de behandelingsduur van haar aanvraag zorgtoeslag.

De Nationale ombudsman acht de periode van ruim zeven maanden die gemoeid is geweest met de behandeling van de aanvraag zorgtoeslag te lang. De wettelijke beslistermijn was destijds acht weken. De klacht van de vrouw is gegrond wegens strijd met het vereiste van voortvarendheid.